www.ubmttq.nghean.gov.vn
 
cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
232 /KH-BTT 14/05/2013 KH + Đề cương sơ kết 5 năm công tác Mặt trận tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...
231/HD-BTT 14/05/2013 HD về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn
824 /CV-BTT 08/05/2013 Công văn V/v báo cáo số liệu cán cán bộ + Biểu mẫu
150/KH-MT 04/02/2013 Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2013
158/KH-MT 08/04/2013 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
147/CT-MT 11/01/2013 Chương trình CTMT tham gia xây dựng chính quyền năm 2013
145 CTr/MTNA 28/12/2012 Chương trình công tác năm 2013 của Ban Thường trực
146 KH/MTNA 28/12/2012 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2013
178/GM-MT 30/11/2012 Tài liệu giao ban Dân tộc - Tôn giáo năm 2012
140 KH/MTNA 31/10/2012 Kế hoạch giao ban công tác Mặt trận năm 2012
Phụ lục 31/10/2012 Phụ lục biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 138 ngày 31/10/2012
138 HD/MTNA 31/10/2012 HD Tổng kết CTMT và tổng kết công tác TĐ_KT năm 2012
136 /KH-MTNA-BTT 10/10/2012 Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17/10 đến 18/11/2012
135 /CTPH-MTTQ-STNMT 28/09/2012 Chương trình phối hợp công tác giữa UBMTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và MT tỉnh nghệ an, giai đoạn 2012-2016
132 HD/MTNA 17/09/2012 Hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng nông thôn mới.
130 /CTPH-MTTQ-SLĐTBXH 10/09/2012 Chương tình phối hợp công tác giữa UBMTTQVN tỉnh Nghệ An và Sở LĐTB-XH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016
129 KH/MTNA-BTT 05/09/2012 KH hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930-18/11/2012)
127 KH/MTNA 20/08/2012 KH Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”
178 KH/ĐĐMT 26/04/2012 Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
100 KH/MTNA 11/01/2012 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2012
<<  <  ...  4  5  6  7  8  >  >>