Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN (31/07/2019 08:06 AM)

TỔ CHỨC B MÁY CƠ QUAN Y BAN MTTQ TNH NGH AN


 


Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ tỉnh

 

Đ/c Lê Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Trần Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Trương Thiết Hùng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Đức Thành

Phó chủ tịch MTTQ tỉnh

 

Đ/c Hồ Hồng Tuyến

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

Đ/c Nguyễn Văn Tào

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức-Tuyên giáo

 

Đ/c Trần Văn Lâm

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

 

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH NHIỆM  KỲ (2019-2024)

 

1. Bà: Võ Thị Minh Sinh

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3843.833

Email:vominhsinhmttqna@gmail.com

2.Ông: Lê Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3849.371

Email:lengocna@gmail.com

3. Bà: Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3592657

Email:huongphong0617@gmail.com

4. Ông Trương Thiết Hùng

Chức vụ:Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3849.367

Email:thiethung69@gmail.com

5. Ông: Nguyễn Đức Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Số điện thoại: (0238).3564513

Email:ducthanhna@gmail.com

 6. Ông: Hồ Hồng Tuyến

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Chánh Văn Phòng

Điện thoại: (0238).3849.369

Email:hohongtuyen@gmail.com

7. Ông: Nguyễn Văn Tào

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

Số điện thoại: (0238).3590.512

Email: quangtao232452@gmail.com

8.Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực,Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo

Số điện thoại:(0238).3564.512

Email: tiendungmttqna@gmail.com

9. Trần Văn Lâm

Chức vụ:Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

Số điện thoại: (0238).3849368

Email: tranlamnamt@gmail.com

  

 CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG CƠ QUAN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN

 

1. Ban Tổ chức - Tuyên giáo


TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Dũng

Email:tiendungmttqna@gmail.com

Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo

(0238).3590.512

2

Nguyễn Thị Song Hạnh

Email: songhanh80@gmail.com

Phó Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo

(0238).3767.567

 

2. Ban Dân chủ- Pháp luật  


TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Văn Lâm

Email: tranlamnamt@gmail.com

Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

(0238).3849368

2

Phan Hải Thanh

Email:phanhaithanhmttqtinh@gmail.com

Phó Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

(0238).3590.816

3

 Nguyễn Đông Đức

 Email:nguyendongducmtna@gmail.com

Phó Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật

0983.255.730


 3. Ban Phong trào

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Tào

Email:quangtao232452@gmail.com

Trưởng Ban Phong trào

(0238).3849.369

2

Nguyễn Đăng Hiệp

Email:danghiep.mttq@gmail.com 

Phó Trưởng Ban Phong trào

(0238).3588.428

 

 4. Văn phòng 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hồ Hồng Tuyến

Email:hohongtuyen@gmail.com

Chánh Văn phòng

0238).3590.512

2

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Email:hoathanh2810@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng

(0238).3844.546

 

 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu