Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội. (17/10/2019 10:04 AM)

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Mặt trận trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, nhiều nội dung mới, sinh động, hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã bắt tay thực hiện Quyết định số 217, 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đây là bước cụ thể hóa của Đảng trong thi hành Hiến pháp năm 2013; thực hiện mở rộng dân chủ, nhấn mạnh, coi trọng vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Cũng như các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Cửa Lò triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị trong điều kiện vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Các nội dung, lĩnh vực MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát, phản biện xuất phát từ hơi thở cuộc sống, từ yêu cầu của cấp ủy, chính quyền và thực tiễn đòi hỏi của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong 5 năm, MTTQ Thị xã và cơ sở đã giám sát 29 nội dung tại 103 cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã giám sát 38 nội dung, 184 cơ quan đơn vị; tổ chức góp ý, phản biện xã hội 47 lượt dự thảo văn bản. Các nội dung giám sát và phản biện của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của Thị xã, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tiêu biểu như: giám sát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; giám sát quy chế quản lý hoạt động xe điện; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; giám sát chính sách hỗ trợ nông dân; giám sát chế độ, chính sách cho đoàn viên, hội viên phụ nữ...; phản biện, góp ý các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã, Đảng bộ phường. Các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch sau khi phản biện đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa nên quá trình thực hiện đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn như: quy chế quản lý xe điện; đề án phát triển thủy sản và làng nghề; đề án xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở, khu dân cư; đề án quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị Thị xã; kế hoạch thu gom rác thải tại nguồn...  đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, ghi nhận và có điều chỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời góp phần làm cho cho các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền MTTQ đã góp phần làm rõ tính đúng đắn của các chủ trương, nghị quyết của Đảng  trong quá trình triển khai thực hiện; phát hiện, phản ánh những bất cập, hạn chế, thậm chí sai sót, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: chưa phối hợp, hiệp thương chặt chẽ để chọn nội dung, đối tượng giám sát; các vấn đề, lĩnh vực giám sát còn mang tính "an toàn"; thực hiện quy trình giám sát còn lúng túng; nghiên cứu các nội dung, vấn đề để tổ chức giám sát, phản biện chưa sâu; việc theo đuổi các kiến nghị sau giám sát, phản biện, góp ý chưa đến nơi, thiếu quyết liệt...

Giám sát và phản biện xã hội là hoạt động có tính nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, chính xác, khoa học, đảm bảo cơ chế phối hợp đồng bộ và không tránh khỏi va chạm. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả nội dung và điều kiện hoạt động, cả trước và sau các hoạt động giám sát, phản biện xã hội để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và yêu cầu của Bộ Chính trị.

                                                                                                                                                                                                                                                         Đức Tình

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu