Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Danh sách Tổng hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký và tổ chức tặng quà Tết Vì người nghèo - Kỷ Hợi 2019 (11/01/2019 02:57 PM)

Danh sách

Tổng hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký và tổ chức tặng quà Tết Vì người nghèo - Kỷ Hợi 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Đơn vị

Đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật

 

Ghi chú

 

 

 

Tổng số tiền, hàng

đăng ký

Số tiền đã

ủng hộ vào tài khoản MTTQ

Trong đó ủng hộ bằng hiện vật quy thành tiền

 

Hình thức đăng ký ủng hộ và

tặng quà

Kết quả

thực hiện

 

Khối cơ quan HCSN

1.524.759.000

    165.185.000

0

 

         104.185.000

1

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

94.185.000

      94.185.000

 

CK

           94.185.000

2

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

10.000.000

 

 

CK

           10.000.000

3

Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh

20.000.000

              6.000.000

 

CK và đi trực tiếp xã Châu Thắng

huyện Quỳ Châu

4

Nhà văn hóa Lao động tỉnh

2.000.000

 

 

CK

 

5

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

425.000.000

 

 

Đi trực tiếp các địa phương

 

6

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

15.000.000

 

 

Đi trực tiếp các đại phương

 

7

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Nghệ An

             5.000.000

5.000.000

 

CK

 

8

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

         140.000.000

10.000.000

 

CK và đi trực tiếp xã Yên Na, huyện Tương Dương

9

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An

35.274.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

10

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

21.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

11

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

12

Trường Đại học Vinh

50.000.000

            50.000.000

 

CK

 

13

Văn phòng HĐND tỉnh

15.000.000

 

 

Đi trực tiếp Châu Tháng, huyện QC

 

14

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

41.500.000

 

 

Đi trực tiếp xã Tân Hương, Tân kỳ

 

15

Trường THPT Nam Đàn 2

1.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

16

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

624.800.000

 

 

Đi trực tiếp

 

17

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -

 Chi nhánh Nghệ An

20.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

 

Khối huyện, thành, thị

23.050.000.000

                          -  

0

 

0

1

Thành phố Vinh

2.000.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

2

Huyện Nghi Lộc

1.500.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

3

Huyện Quỳnh Lưu

1.500.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

4

Huyện Diễn Châu

2.000.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

5

Thị xã Cửa Lò

1.000.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

6

Huyện Hưng Nguyên

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

7

Huyện Quỳ Hợp

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

8

Huyện Đô Lương

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

9

Huyện Nghĩa Đàn

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

10

Huyện Thanh Chương

1.900.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

11

Huyện Kỳ Sơn

250.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

12

Thị xã Thái Hòa

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

13

Huyện Yên Thành

1.700.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

14

Huyện Nam Đàn

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

15

Huyện Tương Dương

800.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

16

Huyện Con Cuông

700.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

17

Thị xã Hoàng Mai

1.300.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

18

Huyện Quỳ Châu

400.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

19

Huyện Quế Phong

500.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

20

Huyện Anh Sơn

1.200.000.000

 

 

 Đi trực tiếp địa phương

 

21

Huyện Tân Kỳ

1.500.000.000

 

 

Đi trực tiếp địa phương

 

 

Khối Doanh Nghiệp

7.663.824.000

280.000.000

0

 

0

1

Công ty Cp bao bì & Kinh doanh tổng hợp Nghệ An

5.000.000

5.000.000

 

 CK

 

2

Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An

340.000.000

 

 

 CK và đi trực tiếp các địa phương

 

3

Công ty TNHH nhựa TNTP Miền Trung

40.000.000

20.000.000

 

 CK và đi trực tiếp các địa phương

 

4

Ngân hàng  chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An

31.000.000

10.000.000

 

 CK và đi trực tiếp các địa phương

 

5

Hội Doanh nghiệp CCB TP Vinh

137.824.000

 

 

 Đi trực tiếp các địa phương

 

6

Ngân hàng TMCP ViệtComBank

20.000.000

 

 

 Đi trực tiếp các đại phương

 

7

Cảng Nghệ Tĩnh

         150.000.000

20.000.000

 

CK và đi trực tiếp các địa phương

 

8

Công ty CP SYNOT ASEAN

200.000.000

 

 

Đi trực tiếp tại xã Hưng Đạo,Hưng Mỹ,

 huyện Hưng Nguyên

9

Công ty Xăng dầu Nghệ An

200.000.000

150.000.000

 

CK và đi trực tiếp Quỳ Hợp,

Đô Lương, TP Vinh

10

Thủy điện Bản vẽ

250.000.000

 

 

Đi trực tiếp xã Yên Na, Lượng Minh,

 Hữu Khuông, huyện Tương Dương, TC

11

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  -

 Chi nhánh Cửa Lò

50.000.000

 

 

Đi trực tiếp xã Nhôn Mai, Tương Dương,

 và TX Của Lò

12

Công ty TOYOTA Vinh

30.000.000

30.000.000

 

CK

 

13

Công ty CP ván nhân tạo Tân Việt Trung

40.000.000

20.000.000

 

 CK và đi trực tiếp huyện Nghi Lộc

 

14

Ngân hàng TM THHH MTV Đầu khí toàn cầu - Chi nhánh Nghệ An

             5.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

15

Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An

           15.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

16

Công ty CP TTH GROUP - Bệnh viện Thái Thượng Hoàng

           85.000.000

25.000.000

 

CK và đi trực tiếp

 

17

Công ty Cổ phần Trung đô

           60.000.000

 

 

Đi trực tiếp Nghi Lộc

 

18

Tập đoàn Vingroup

      3.000.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

19

Hải Quan tỉnh Nghệ An

140.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

20

Công ty TNHH Minh Quang

100.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

21

Công ty CP Mỹ Nghệ Nghệ An

20.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

22

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

20.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

23

Tổng công ty Nông sản Xuất nhập khẩu

40.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

24

Công ty vận tải và dịch vụ Ptrolimex Nghệ Tĩnh

50.000.000

 

 

CK và đi trực tiếp

 

25

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín - Chi nhánh Nghệ An

22.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

26

Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

27

Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng

10.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

28

Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

30.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

29

Công ty CP Bao bì Tân Khánh An

10.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

30

Công ty Cp Bến xe Nghệ An

60.000.000

 

 

Đi trực tiếp TX Thái Hòa, Anh Sơn, DL

 

31

Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung

35.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

32

Công ty TNHH Thái An Thành

50.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

33

Công ty TNHH mô tô Huệ Lộc

50.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

34

Ngân hàng TMCP Bắc Á - TH, mía đường

1.600.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

35

Ngân hàng TMCP Tiên phong - chi nhánh Nghệ An

50.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

36

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Vinh

20.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

37

Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Tây Nghệ An

137.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

38

Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Nam Nghệ An

150.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

39

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Nghệ An

30.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

40

Ngân hàng Phát triển - chi nhánh Nghệ An

20.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

41

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh Nghệ An

100.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

42

Ngân hàng TMCP Đại chúng - chi nhánh Nghệ An

10.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

43

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Vinh

90.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

44

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

50.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

45

Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Nghệ An

10.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

46

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội  - chi nhánh Nghệ An

20.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

47

Ngân hàng TMCP Bảo Việt  - chi nhánh Nghệ An

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

48

Ngân hàng TMCP Dầu khí - chi nhánh Nghệ An

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

49

Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Nghệ An

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

50

Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghĩa Thái - Tân Kỳ

6.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

51

Quỹ tín dụng nhân dân xã Nam Cát - Nam Đàn

12.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

52

Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân - Nghi Lộc

6.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

53

Quỹ tín dụng nhân dân xã Diễn Cát - Diễn Châu

6.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

54

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hưng Đông - TP Vinh

5.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

55

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hồng Thành - Yên Thành

20.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

56

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tây Thành - Yên Thành

6.000.000

 

 

Đi trực tiếp

 

 

Cá nhân

0

 

0

 

                         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

32.238.583.000

          445.185.000

0

 

         104.185.144

 

 

 

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu