Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh (09/08/2019 03:06 PM)

Sáng ngày 9/8/2019, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1150 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các đồng chí  lãnh đạo các phòng, ban của các đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe các báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” của Đảng đoàn MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.

 Sau khi nghe kết quả các báo cáo, các thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 26 và 18 của Bộ Chính trị tại các đơn vị. Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi làm rõ thêm một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương tại các đơn vị như giảm biên chế, sát nhập phòng, ban, đơn vị; việc tham gia các ban chỉ đạo, các mô hình tự quản…. Những đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra về những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của các đơn vị.

                                            Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; nêu cao tinh thần thực hiện nghị quyết 18, 26 bám sát chỉ đạo Tỉnh ủy; Quan triết sâu sắc các chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy…đảm bảo lộ trình thực hiện; Đổi mới nội dung phương thức, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội; tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần đảm bảo an ninh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà; Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng đoàn MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 với các văn bản khác của Đảng, cũng như của Tỉnh ủy.  Đánh giá yếu tố tác động trực tiếp đối với từng đơn vị cụ thể từ đó có giải pháp phụ hợp thực tiễn; Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể xứng đáng được Đảng giao nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; là cơ quan chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Mở rộng dân chủ, đồng thuận xã hội góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                                                                                                                                                                                            Hoa Thanh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu